Historie sboru

Hasičský sbor ve Višňové

Vážený čtenáři,

dříve než počneš čísti tyto vzpomínky, historii višňovského hasičského sboru, pozastav se malou chvíli v zamyšlení nad uplynulou dobou, v níž se mnoho zajímavého událo.

Hybnou silou, aktéry těchto událostí byli lidé několika generací jejichž nezištná práce přinesla hodnoty, které se neztratily. Listujeme-li v paměti, v kronikách a zápisech nacházíme v nich jména těch, kteří více než jiní věnovali svůj čas a um ku cti a prospěchu svého Sboru, svých spoluobčanů, k povznesení jejich společenského života a ke zvelebení obce kde tito lidé v té době žili.

Nebylo to pouze při záchraně majetku, zdraví a životů občanů při všech přírodních katastrofách, ale navíc v oblasti kultury a osvěty.

Psal se rok 1891 a tento letopočet byl pro Višňovou velice významný. 22. března uvedeného roku byl hasičský sbor založen, jako prvý v celé višňovské kolátoře. Sbor čítal 37 členů činných a 3 přispívající. První valná hromada se konala 28. května 1891 a bylo přítomno 33 členů. Na této členské schůzi byl zvolen výbor sboru. Toto jsou historické počátky SDH ve Višňové.

Hasičská technika, která se použivala od prvopočátku vzniku: hasičské stříkačky byly ruční přenosné, do kterých se voda donášela, vylévala do nádrže a ručním čerpáním voda proudila k ohni koženými hadicemi. Později byla voda čerpána přímo z rybníka a k ohni dopravována konopnými hadicemi. Náš sbor byl od počátku vybaven vlastní ruční stříkačkou, se kterou zasahoval v širokém okolí po dlouhá léta. Tato stříkačka byla využívána i k jiným činnostem než hašení ohně. Bohužel tato historická technika se nám nedochovala. Druhou hasičskou stříkačku, od firmy Ebert-Delahaye koupil náš sbor v r. 1931. Tento stroj měl již dvoukolový podvozek a k ohni byl tažen koňmi. V roce 1957 byla přidělena naší obci stříkačka SD 16, která dlouhá léta bez poruch zasahovala u mnoha požárů. Vyznamenala se při likvidaci požáru Svaté Hory v roce 1978, kdy zajišťovala dálkovou dopravu vody. V současné době jsou obě uvedené stříkačky již mimo aktivní provoz a máme je uloženy. Náš sbor nyní využívá stroj PPS 12, požární stříkačkuTohatsu a automobilovou cisternu CAS 25.

Požární zbrojnice: již v roce 1892 byla postavena "Hasičská kolna" pro ruční hasičskou stříkačku mezi kostelem a hostincem. V roce 1930 byl přistaven ještě jeden box pro novou stříkačku. Na předním štítě byla zdobena štukatérskou výzdobou "hasičské náčiní a hasičský znak" (v současné době již bohužel budova neexistuje). Z důvodu nedostatečných prostor zbrojnice byla v roce 1971 vystavena nová budova jejíž součástí byla prostorná moderní hasičárna, která slouží dodnes.

                     Nová požární zbrojnice                                             Stará požární zbrojnice

Kulturní činnost: od svého založení se hasičský sbor účastnil aktivně téměř na všech kulturních akcích pořádaných v naší obci. Ať už vzpomeneme staročeské slavnostní máje a tance kolem nich, spolupráce s višňovskými ochotníky a pořádání velmi krásných divadelních představení, veřejná vystoupení hasičů při různých výročí a slavnostech, pořádání tradičních hasičských plesů o Vánocích, maškarních karnevalů a posvícenských zábav. Některé akce se uchovaly až do současnosti a samozřejmě k nim přibylo mnoho dalších aktivit, které jsou uvedeny v jiných záložkách tohoto webu.

                     Oslava 85. výročí sboru                                                 Pohřeb jednoho z členů

Zásahy sboru: zde jsou uvedeny některé zásahy, které naši hasiči prodělali během své působnosti. V roce 1896 zásah v obci Ostrov; v roce 1931 oheň na staré faře; v roce 1934 rozsáhlý požár rodinných usedlostí od kostela ke hřbitovu; v roce 1936 požár u Jechortů - vyhořelo šest popisných čísel; v roce 1945 během 10 dnů pomoc při likvidaci tří požárů na Chaloupkách, které byly umýslně žaloženy; v roce 1946 velký požár v Horních Hbitech; v roce 1957 požár objektu JZD a hostince "U Suchých"; v roce 1978 pomoc při likvidaci již zmíněného požáru Svaté Hory; v roce 1981 požár kravína a drůbežárny na Jelencích; v roce 1988 požár stodoly u Hrnčárů; v roce 2000 požár stodoly u Kadleců; v roce 1990 velký lesní požár na Vápenici; v roce 2007 obrovský požár budovy firmy Gorenje (škoda 30 milionů Kč.). Kromě těchto požárů náš sbor zasahoval při povodních, živelných pohromách i menších požárech, které nebyly zmíněny v přehledu.

Nesmíme zapomenout ani na požární sport kdy např. naše  dorostenky v roce 1976 byly přebornicemi Středočeského kraje  a celá desetiletí patřily ke špičce okresu. Velmi úspěšné jsou i naše děti, které pravidelně soutěží v okrese i v okrsku s dobrými výsledky. Naši muži v posledních letech zaznamenali velký nárůst výkonnosti a v okrsku patří již několik let k nejlepším.

              Družstvo dorostenek v r. 1976                                    Družstvo žáků v r. 1962

Funkcionář hasičského sboru od jeho založení:

Starostové sboru: Kočí Jan 1891, Šimonovský Václav 1899, Kočí Frantiček 1905, Marhoul Josef 1909, Skuhrovec Josef 1914, Šimonovský Václav 1919, Urban Jan 1932, Šimonovský František 1939, Jungbauer František 1946, Máša Antonín 1957, Vondruška Stanislav 1978, Rys Jiří 1982, Fiřt Jiří 1990 - dosud.

Velitelé sboru: Fencl Josef 1891, Petrus Emanuel 1893, Šimonovský Václav 1936, Lundák Rudolf 1943, Máša Antonín 1945, Vondruška Stanislav 1958, Bartoš Josef 1978, Větrovský Jaroslav 1983, Šimonovský Jiří 2002 - dosud.

Toto je zkrácený přehled historie našeho sboru do současné doby. Podrobně je vše zapsáno v kronikách SDH Višňová.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode