Výroční valná hromada

12.12.2010 10:30

11. prosince v sobotu proběhla Valná hromada našeho sboru. Sál místní restaurace zaplnil hojný počet našich členů a hostů. Naše pozvání přijali:

Ing.plk.Jiří Heinrich ředitel ÚO Příbram, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů při OSH Příbram Jaroslav Kubík, dále velení 25. okrsku v čele se starostou Vlastimilem Vandasem, starosta naší obce Ing. Jiří Nekolný a v neposlední řadě zástupci bratrských sborů 25. okrsku - Nečína, Obor, Drásova, Skalice, Hříměždic, svou návštěvou nás potěšili také kamarádi ze Štěchovic.

Po osmnácté hodině jsme zahájili maratón schůze, z programu uvádíme:  Velmi podrobnou zprávu o činnosti přednesl starosta sboru Jiří Fiřt, dále pokračoval velitel Jiří Šimonovský a za děti Dana Švačková, o stavu naší pokladny informoval hospodář Bohuslav Kočí a hned po něm revizor  Karel Kubát.  Dále následovalo předání čestných uznání sboru našim aktívním členum, a to jedenácti mužům, deseti ženám a družstvu dětí. Přijímali jsme také nové členy a dva čestné členy. Na závěr tohoto bodu jsme udělili dvoum našim dlouholetým členům výboru Titul čestný funkcionář sboru. Následoval přednes plánu práce na rok 2011 a program pokračoval "zlatým hřebem večera", a to bylo slavnostní odhalení nové stříkačky, její pokřtění a uvedení na scénu naší techniky. Děkujeme bratru Kubíkovi za uvedení milého překvapení (mobilní tekutá proudnice, prý k té nové stříkačce). Starosta obce krátce poděkoval všem, kteří měli zásluhu na získání dotace na tutu techniku, hlavně Fond Středočeského kraje a popřál našim hasičům, aby tato technika sloužila jak pro  hasiče, tak pro občany. V rámci diskuse vystoupila většina hostů, jejich příspěvky nás velmi potěšily a povzbudily, jelikoš většina pronášela na adresu našeho sboru a naší činnosti jen samou chválu. Bratři hasiči moc děkujeme. Přišlo usnesení, které bylo schváleno a poslední bod závěr.

Všichni přítomní si po oficiálním programu pochutnali na klobásách a bavili se při hezké muzice, kterou zajistila skupina BurianBend.

Všem, kteří se zúčastnili schůze a i těm, kteří ji vzorně připravili a též kapele d ě k u j e m e

Foto v galerii Jiné akce SDH

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode